Časté dotazy FAQ

PLASTOVÁ VERSUS DŘEVĚNÁ OKNA

Dřevo je lehce zpracovatelné, příjemné teplo dřevěného povrchu působí v místnosti útulně a sympaticky. Vysoká pevnost dřeva při poměrně nízké hmotnosti, doba odolnosti v případě správné konstrukce, racionální možnost zpracování určují dřevo jako přední surovinu pro výrobu kvalitních oken. Spolu se speciálními zasklívacími systémy, těsněními, kováním a prvotřídními materiály pro povrchovou úpravu mohou dnes dřevěná okna plnit svou funkci více než 80 let. Na druhé straně je však také nutno podotknout, že cena opravdu kvalitního dřevěného okna je v ČR vyšší než okna plastového srovnatelných kvalit. Případný investor musí velice dobře vybrat firmu, která mu tuto kvalitu nabídne. Záleží potom pouze na uvážení investora, kterému materiálu dá přednost.

Většina z nás jistě má své negativní zkušenosti s dřevěnými okny lety poznamenanými s oprýskanými a zkroucenými rámy, které jsme se marně snažili kovotěsem či později různými jinými těsněními zbavit až několikamilimetrových škvír. V současné době, kdy kvalita dokonale funkčních a estetických dřevěných oken je plně srovnatelná se stejnou kategorií oken plastových, mají určitě dřevěná okna něco navíc – kouzlo čistého přírodního materiálu.

Odhad životnosti

Jak dlouho Vám bude sloužit rám okna bude záležet na mnoha faktorech, a proto je extrémně obtížné poskytnout věrohodné statistiky a odhady. National Building Federations (profesní organizace stavebních firem v USA) ve svých „Standardech kvality pro stavebnictví“ odhaduje životnost (střední dobu života) plastových oken na 20 až 25 let a u dřevěných oken s rámem z měkkého dřeva na 28 až 35 let. Zatímco u dřevěných oken lze po této době provést opravy, plastová okna je nutno vyměnit.

Pro dostatečně dlouhou dobu života je nutné vybrat dostatečně kvalitní profily jak z dřevěných oken, tak oken plastových.

Cenová srovnání

Provádět cenová srovnání je velmi ošidné vzhledem k extrémně rozdílné kvalitě různých výrobců dřevěných i plastových oken. Tato srovnání dále komplikují různé slevy a pobídky ke koupi. Velmi rozšířená je pak chybná doměnka, že plastová okna jsou vždy levnější, a to jak co do výše prvotní investice, tak do celkových nákladů na okno za celou dobu jeho životnosti. To ale neznamená, že v konkrétním případě nemůže být plastové okno výhodnější!

Podle zahraničních zdrojů (např. z Velké Británie) stojí dřevěné okno běžných rozměrů za 30 let života mezi 150 a 200 librami, plastové okno mezi 260 až 275 librami. Podobná srovnání z České republiky nejsou k dispozici.

Tvarové možnosti

Zárukou stálosti tvaru a dobrého estetického vzhledu dřevěného okna je třívrstvý lepený – většinou smrkový – profil, který tvoří rám i křídlo. Po přesném opracování na (u některých výrobců) počítači řízených strojích dnes producenti EURO oken a dveří umí z lepených profilů vyrobit výplně otvorů jakýchkoli tvarů.

Kromě klasických tvarů – obdélníku a čtverce – také samozřejmě trojúhelník, lichoběžník, kruh i okna klenutá případně s dělícími příčkami dřevěnými či kovovými umístěnými v izolačním dvojskle. Výrobci dřevěných oken se dnes snadno vyrovnávají i s náročnými požadavky na repliky oken pro památkově chráněné objekty a historické budovy.

Možnosti tvarování oken a tedy vyhovění požadavkům zákazníků jsou u dřevěných euro oken a plastových oken zhruba stejné. Dřevěná okna však mohou mít slabší rám při stejné pevnosti, mají lepší poměr mezi pevností a hmotností, a proto se lépe hodí pro velké prosklené plochy.

Tepelně izolační vlastnosti

Kvalitní dřevěná okna typu EURO mají vynikající termoizolační schopnosti. Výborné tepelně izolační vlastnosti dřeva zamezují vyzařování chladu okenního rámu a tím možnost orosení podobně jako u oken plastových. Z exaktních fyzikální měření vyplývá, že rámy kvalitních oken typu euro mají asi o 0,2W/m2K lepší koeficient tepelného odporu než 5 komorové plastové (PVC, vynil) profily typu bez výstuže. Pokud jsou plastová okna vyztužena, pak je tepelný odpor ještě menší (a vyztužena mají být všechna od rozměru cca 60-80 cm). Další snížení tepelného odporu jak u dřeva, tak u plastů je možné pouze v případě vložení speciální vrstvy s mimořádnými tepelně izolačními schopnostmi, nebo zvýšením „hloubky“ rámu a křídla. To se ale děje pouze výjimečně.

Pokud je jako zasklení použito izolačního dvojskla se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi, kdy jedno sklo má nanesenu vrstvu vzácného kovu na vnitřní straně, případně je meziprostor dvojskla vyplněn argonem nebo trojskla, standardního těsnění profilovanou neoprenovou nebo EPDM elastickou lištou a celoobvodového přítlačného kování pohybuje se tepelný odpor mezi 1,0 – 1,8 W/m2 K. Záleží tedy už jen na rozhodnutí a kapse zákazníka, jakou kvalitu se rozhodne preferovat.

Hlukově izolační vlastnosti (neprůzvučnost)

Plastová okna i dřevěná okna jsou plně srovnatelná ve zvukově izolační schopnosti, která se může u speciálních oken přibližovat až k 50 dB.

Povrchová úprava

K povrchové úpravě smrkových profilů hotových výrobků se používá vodou ředitelných ekologických lazur, okapničky se standardně dodávají z hliníkového eloxovaného plechu. Plastová okna jsou někdy vybavena pouze plastovými okapničkami. Dále plastová okna se typicky vyrábí bílá a případně jsou potažena vynilovou barevnou fólií (příp. jsou provedena z barevného profilu, který je drahý a má nedobré vlastnosti. Mohou být natírána speciálními barvami, které se spojí s povrchem okna). Výběr barev je u dřevěných oken mnohem vyšší než u oken plastových.

Požární bezpečnost

Mezi další výborné vlastnosti dřeva patří velmi nízká tepelná vodivost a ve spojení s protipožárním zasklením může odolávat ohni až 90 minut pokud je vyrobeno z tvrdého dřeva. Plastová okna dosahují mnohem slabších hodnot.

Ekologie

Dřevo je ekologický materiál, při jehož zpracování se spotřebuje až 6x méně energie než pro stavební díly z plastu a až 20x méně pro srovnatelné množství hliníku.

Z hlediska životního prostředí je bez pochyb, že dřevo je ekologičtější jak z hlediska znečištění (zplodiny při výrobě, recyklaci,…), tak z hlediska nižší energetické náročnosti výroby a následné likvidace (energie spotřebovaná na výrobu a recyklaci).

Situace na trhu

Situace na trhu v Evropě je takřka vyrovnaná mezi plastovými i dřevěnými okny, je ale místně značně diferencována, což je závislé na klimatických podmínkách, zdrojích materiálů, zvyklostech apod.


VŠEOBECNÉ INFORMACE O OKNECH

Základní informace

Rozhodování o pořízení nových oken a dveří je pro každého rozhodnutím strategickým a převážná většina lidí se tak rozhoduje jedenkrát za život. Z tohoto pohledu je důležité si uvědomit všechny skutečnosti, které toto rozhodnutí ovlivňují a vybrat si tak správně.

Pro rozhodování jsou důležitá tato kritéria:

- ekonomická,
- estetická,
- užitné vlastnosti,
- ekologická.

Důležitost jednotlivých kritérií je pro každého jiná, patrně však na předním místě stojí ekonomické aspekty. Přesto je dobře ve vztahu k ceně respektovat v maximální možné míře i ostatní kritéria výběru. Svou roli hraje také v neposlední řadě jedná-li se o výměnu oken ve starší zástavbě, či o novostavbu.

Při rozhodovacím procesu by si měl stavebník ujasnit, co od výměny oken očekává a co přesně chce z hlediska technického provedení výrobků. Pro oslovení firem vyrábějící okna je důležité, aby zadání pro cenovou nabídku bylo pro všechny shodné. Trh s okny je v naší republice poměrně široký a pro orientaci v něm je nutno znát některé technické vlastnosti výrobků a zároveň jejich klady a zápory.

K dostání z hlediska použitých materiálů jsou v současné době:

- klasická dřevěná okna,
- zdvojená dřevěná okna, špaletová okna, dvojitá okna,
- plastová okna,
- hliníková okna,
- dřevěná eurookna,
- okna, k jejichž konstrukci je použito kombinace předešlých materiálů,
- okna, jejichž konstrukce rámů je z netradičních materiálů.

Pro rozhodnutí stavebníka je nutno vzít v úvahu ještě řadu dalších aspektů. Jedním z dalších důležitých konstrukčních prvků je materiál použitý na rámy a křídla. Z hlediska tepelně izolačního, které je nejčastějším požadavkem, jsou dřevěné eurolamely a kvalitní vícekomorové plastové profily používané k výrobě oken téměř rovnocenné.

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří Tel: +420 577 310 519, Fax: +420 577 336 223
© 2015 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.Tvorba www stránek | Machin.cz